Wat je niet weet kan je leren

Wat je hebt geleerd kun je doorgeven

Wat je doorgeeft zal zich uitbreidden

Wat zich uitbreidt wordt steeds groter

Wat dan groter wordt is God's Koninkrijk

ONZE CHRISTELIJKE BEDIENING HEEFT MEDIA EVANGELISTEN NODIG

Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.

Mediatraining voor vrijwilligers 2017

Schrijf u nu in

Formulier verzenden...

Er is een fout opgetreden in de server.

Formulier ontvangen.

  • één zaterdag in de maand
  • elke 3de zaterdag van de maand
  • betaalbaar
  • professionals trainen vrijwilligers

 

De media speelt een steeds grotere rol, en brengt grote kansen, in het brengen van het Evangelie via televisie en internet. Steeds meer Kerken, Gemeenten en Organisaties ontdekken dat en nieuwe mogelijkheden zijn om mensen, ook jongeren, te bereiken!

 

Hier rijzen vaak de volgende vragen:

 

  • Hoe leidden we mensen op, wat is daar voor nodig
  • Hoe implementeren we dit in onze kerk, gemeente?
  • En wat zijn de kosten, waar haal ik de mensen vandaan?

 

T4CM kan u hierin in steunen door het geven van opleidingen, door u te begeleidden op deze nieuwe weg.

 

De training start op 21 januari 2017.

We zenden u vrijblijvend een inschrijvingsformulier toe. Wilt u deze invullen en getekend aan ons terug sturen. Na ontvangst van dit formulier, ontvangt u de trainings bevestiging en factuur. Door het ondertekenen van het inschrijvings formulier verplicht u zich tot het geheel voldoen van de door u gekozen cursus.

Contact gegevens:

T4CM        Martin Versteeg

Email:        info@t4cm.nl

Telefoon:   +31 (0) 415 73 027