Wat je niet weet kan je leren

Wat je hebt geleerd kun je doorgeven

Wat je doorgeeft zal zich uitbreidden

Wat zich uitbreidt wordt steeds groter

Wat dan groter wordt is God's Koninkrijk

ONZE CHRISTELIJKE BEDIENING HEEFT MEDIA EVANGELISTEN NODIG

Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.

Mediatraining voor vrijwilligers 2017 is vervallen

 

De geplande mediacursus van 2017 gaat geen doorgang vinden.

Er zijn te weinig aanmeldingen om de cursus door te laten gaan.

De deelnemers die zich op voorhand hadden aangemeld, en ook de juiste formulieren ingevuld retour hebben gezonden, en reeds hadden betaald, zullen het cursusgeld terugontvangen.

 

Hoe we verder gaan en of er een nieuwe startdatum komt, is nog niet bekend. Mocht er als nog een en ander georganiseerd worden dan hoort u het van ons.

 

Contact gegevens:

T4CM        Martin Versteeg

Email:        info@t4cm.nl

Telefoon:   +31 (0) 6 41 57 30 27