Brainstorm, het idee

De eerste stappen begint met een idee, vaak ontstaan vanuit een brainstorm sessie.

Welke onderwerpen wil ik gaan gebruiken. In welke vorm giet ik het, en hoe dan verder. Ik wil je niet ontmoedigen maar nu begint de lange weg pas.

In een productie gelden de volgende 3 pijlers:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakmanschap, heel veel zweet, dus hard werken, inspiratie en gebed.

Met name het harde werken om een productie tot een goed eind te brengen word nog wel eens vergeten. Hoezo word het wel eens vergeten? Omdat we veelal alles vrijwillig doen.

 

Kijkend en lezend in de Bijbel is de volgende tekst er een om er bij te houden.

 

"Houdt het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt, want gij weet, dat de beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt. Maar die volharding moet volkomen doorwerken, zodat gij volkomen en onberispelijk zijt en in niets te kort schiet. (Jak.1:2-4)"

 

 

Kritiek.

In dit vak raak je nooit uitgeleerd, in dit vak struikel je voortdurend, in dit vak oogst je meer kritiek dan lof.  Beetje beangstigend, dat wel. Aan de andere kant sterkt het je weer.

 

En dan verder hoe maak je iets wat er vernieuwend is, waar zou je aan kunnen denken.

 

  • Denk “outside the box”
  • Doe anders dan anderen
  • Wat maakt jou programma’s zo uniek
  • Durf kritisch te zijn op je werk

 

 

Kritiek

 

Verander kritiek

in

creativiteit

Ik heb een uitdaging voor u, schrijf eens 5 onderwerpen op waarvan u denkt dat er een productie kan worden gemaakt. Stel u bij de vraag, hoe kan ik het interessant maken voor mijn publiek. Wat geef ik het publiek mee aan het eind van mijn programma?

En wees kritisch op hetgeen je opschrijft.

Spelen met ballonnen

Een manier van brainstormen is het werken met ballonnen. Het doel is zoveel mogelijk onderwerpen te noemen. Hierin heeft niemand de leiding. Alles is dus mogelijk, en verder lachen we elkaar niet uit, we kijken niet naar de haalbaarheid en zeker niet naar de uitvoering en de kosten.

 

Nu gaan we een keus maken vanuit deze ballonnen en gaan voor dit hoofdonderwerp een sub onderwerp bedenken. Deze zetten we op papier, zonder volgorde, zonder gewicht.

 

Nu stellen we een leider aan en de anderen accepteren dat ze input kunnen geven maar de beslissing ligt bij de leider.

Vervolgens gaan we bekijken welk sub-onderwerp, belangrijker is dan een ander deel. Hier zetten we een grote of kleine ballon om heen.

Als dat gedaan is, bepalen we de volgorde en de tijd dat het mag gaan kosten.

 

Dat word dus de volgorde van de productie.

 

 

mr.versteeg@home.nl

+31(0) 6 415 73 027