Het proces

Toets iedere stap aan de Bijbel en bid ervoor. In alles wat we op media gebied gaan doen, moeten we toetsen aan de Bijbel en het oog gericht houden op Jezus. Waarom eigenlijk. Wel om de volgende zaken.

 

"Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer van God, de Vader." (fil.2:9 -11)

 

Ondanks dat de Zoon van God hoog verheven was, toch hield Hij zich niet vast aan dat gegeven, integendeel, hij omarmde zijn publiek met al zijn menselijkheid.

Bid

 

Alles doen in afhankelijk van God brengt uiteindelijk Zijn Zegen

Met dat in het achterhoofd zouden we de volgende ontnuchterende en bezwarende vragen kunnen stellen:

 

  • Waarom zijn reguliere programma’s beter dan de onze?
  • Maken we onze programma’s zo dat we willen lijken op de wereld of behouden we onze identiteit.
  • Maken we programma’s voor onszelf of voor God?
  • En hoe zouden de reguliere omroepen deze vragen beantwoorden over ons.

 

Het zijn erg moeilijke vragen welke je Christelijke media mensen zou kunnen stellen.

Hoewel we er terdege van bewust zijn, dat we als Christenen het kruis van Jezus moeten dragen, Jezus moeten volgen, hoe vaak gebeurt het niet dat we ons ego voor opstellen. Geheel in strijd met voorafgaande.

 

Ons ego

Onze ego steekt de kop op, als we bezig zijn in God’s Koninkrijk. Onze persoonlijke oprechtheid, onze diensten voor God, onze persoonlijke voorkeuren, volgen van de kerk trends, temperament volle emoties en onze comfort zones, zorgen ervoor dat we alles niet meer duidelijk kunnen onderscheidden, wat uit ons hart komt of van God komt.

 

We moeten dus terdege gaan beseffen wie we in alles moeten betrekken, en dat is God zelf. We moeten ons terdege gaan beseffen dat we mensen met wie de samenwerken erg pijn kunnen doen als ons ego weer de kop op steekt.

We moeten ons terdege beseffen dat satan klaar staat om het mooie werk te vernietigen dat we opgebouwd hebben.

 

Wapenen?

We moeten, als we weer een productie gaan maken ons wapenen tegen satan door gebed, door de zegen te vragen, voor en na een bijeenkomst, hoe klein ook. Pas dan kunnen we aan het werk. Zijn werk wel te verstaan. Want alleen kunnen we het niet. Hebt u weleens afgevraagd waar alle ideeën vandaan komen? Ze zijn ons aangereikt door de enige echte God. Zomaar? Nee, alleen door te laten zien dat we ons ego aan de kant zetten, en Jezus als leidsman gaan volgen.

 

Wat is er nodig voor een goede productie?

Natuurlijk een goed idee. Vraag jezelf eens af, waarom zou een kijker dit onderwerp interessant vinden. En vooral wat wil je er mee bereiken. Deze doelen schrijf je op en daartussen ga je je productie maken.

 

Dat betekent dat je je onderwerp verder gaat uitwerken. Wie gaan er aan meewerken, bellen met de betrokkenen, maken van een script, bepalen van draaidagen. Kortom er komt er veel kijken bij het plannen van een productie.

 

Hetzelfde geldt voor (lokale) evenementen. Daar is contact leggen met de betrokkenen erg belangrijk. Verder afspraken maken, vastleggen en bevestigen. Je crew bij elkaar krijgen, opnemen, editen, teksten schrijven, voice over in laten spreken, titels enz enz.

 

Wat mag het kosten?

Geld is altijd een moeilijk iets in de christelijke wereld. Iedereen gaat er vanuit dat alle evangelisatie activiteiten niets of weinig kosten met zich mee mogen dragen.

 

Maar is dat ook zo. Het aanreiken van materiaal, ja dat moet kosteloos zijn. Maar het maken van het materiaal, daar mag best voor betaald worden.

 

Waar we in Nederland graag de portemonnee voor trekken zijn vaak wel de tastbare zaken, zoals evangelisatie materiaal, cassettebandjes voor de dienst, de website, geven aan goede doelen. Helaas trekt een media groep vaak aan het kortste eind. Men moet zelf maar voor de apparatuur zorgen, de computers en wat nog meer nodig is. Want wat zij maken is niet tastbaar....

 

Wellicht te scherp gesteld, het is wel zo.

Maar vergeet niet welke impact een videoboodschap kan hebben. We kunnen (en willen) het niet meten, immers wij zaaien, God oogst. En als er dan iemand tot bekering komt is er groot feest in de Hemel.

 

 

 

mr.versteeg@home.nl

+31(0) 6 415 73 027